Domino Ha Long Bay & Electrodom

client : Sun Group
branding : Multi-Brand Strategy
services : Architecture, Pre-Engineering, Cost Advisory, Feasibility & Market Studies
typology : Mixed-Use Leisure & Entertainment Destination
location : Ha Long Bay, Vietnam

https://youtu.be/pUjEMOoe-Us 

Project DOMINO Ha Long Bay / Dự án DOMINO Vịnh Hạ Long (2019)

Domino Ha Long bay sources inspiration from sound, nature, mythology and geometry. A 550m tall superstructure spiraling down to a ring facing the sea and city, with a slenderness of 1:15, the Developer @sungroup_ ambitions here are all about creating a unique iconic destination symbolic of Vietnam’s incredible ascent in Southeast Asia....refined with specialists in the field of super tall structures (Arup / Gensler) and with the Electrodom concept created with @my_loveaffair to add a sustainable entertainment destination like no other...

#vietnam #halongbay #nature #iconic #architecture #destinations #electronicmusic #sound #lifestyles #visionary #challenges #inspiration @cassia.global #music #honesty #respect #sustainablearchitecture #unescoworldheritage.

Project Design Architect: xCassia (Jean-Paul Cassia); Associate Design Architect: Gensler Dubai;
Engineering Advisory: ARUP Dubai & Vietnam & Hong Kong. Developer: Sun Group
February 2021 PROJECT STATUS: the project and contract was terminated by xCassia following the 2020 pandemic. xCassia holds full copyrights over the designs it created.

xCassia_Domino Vịnh Hạ Long / Tường thuật dự án cao tầng của Sun Group
Vịnh Hạ Long lấy cảm hứng từ âm thanh, thiên nhiên, thần thoại và hình học. Một cấu trúc thượng tầng cao 550m xoắn ốc xuống một vành đai hướng ra biển và thành phố, với độ mảnh mai 1:15, tham vọng của Chủ đầu tư @sungroup_ ở đây là tạo ra một điểm đến mang tính biểu tượng độc đáo mang tính biểu tượng của sự đi lên đáng kinh ngạc của Việt Nam ở Đông Nam Á.... tinh tế với các chuyên gia trong lĩnh vực cấu trúc siêu cao (Arup / Gensler) và với khái niệm Electrodom tạo ra với @my_loveaffair để thêm một điểm đến giải trí bền vững như không có khác ...

#vietnam #halongbay #nature #iconic #architecture #destinations #electronicmusic #sound #lifestyles #visionary #challenges #inspiration @cassia.global #music #honesty #respect #sustainablearchitecture #unescoworldheritage.

Kiến trúc sư thiết kế dự án: xCassia (Jean-Paul Cassia);Phó kiến trúc sư: Gensler Dubai;Tư vấn kỹ thuật: ARUP Dubai & Vietnam & Hong Kong.Nhà phát triển: Sun Group
TÌNH TRẠNG DỰ ÁN tháng 2 năm 2021: dự án và hợp đồng đã bị xCassia chấm dứt sau đại dịch năm 2020. xCassia có bản quyền đầy đủ đối với các thiết kế mà nó đã tạo ra.