(1973) Fred Saikali Lodge

client : Fred Saikali
typology : Residential
services : Interior Design
where : Faraya, Lebanon